Hizmetler

Primer Sentezi

Oligonükleotitler(primerler) laboratuvar ortamında kimyasal sentez yöntemi ile üretilebilen kısa DNA /RNA zincirleridir. Oligonükleotitler moleküler genetik çalışmalar, PCR yöntemi başta olmak üzere DNA’daki mutasyonları tanımlamak ve…

Prob Sentezi

DNA probları in situ tekniklerde DNA veya RNA sekanslarıyla hibritlenerek hedef sekansın olup olmadığını bulmak için kullanılır.  Bu hibritlenme problardaki floresan işaretler sayesinde gözlemlenebilir.  Tıpta…

Sekans (DNA Dizileme) Hizmeti

Sekans (DNA Dizileme), DNA molekülünün baz dizisinin ( adenin, guanin, sitozin ve timin) belirlenmesi amacıyla otomatik DNA dizileme cihazları aracılığıyla yapılan işlemdir. DNA dizi analizi,…