Araştırma Enstitüleri

Kamu Kurumlarında bulunan, bitkisel çeşitlilik, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, arıcılık ,hayvancılık, yem, süt ve süt ürünleri, toprak ve gübre alanlarda çalışmalar yapan enstitüler ile Üniversitelerde bulunan kanser, kök hücre, fen bilimleri ve sağlık bilimleri  enstitülerindeki araştırmalar ve uygulama laboratuvarına sarf malzeme ve cihaz tedarik ediyoruz.