Çevre Araştırma Laboratuvarları

Çevre Biyoteknolojisi, Mikrobiyoloji, Çevre Kimyası araştırma laboratuvarlarına gerekli olan ölçüm cihazları, genel laboratuvar cihazları ve sarf malzeme tedariği yapıyoruz.