Sekans (DNA Dizileme) Hizmeti

Sekans (DNA Dizileme), DNA molekülünün baz dizisinin ( adenin, guanin, sitozin ve timin) belirlenmesi amacıyla otomatik DNA dizileme cihazları aracılığıyla yapılan işlemdir. DNA dizi analizi, gen yapısı ve genetik kontrol mekanizmaları hakkında bir çok bilgi edinmemizi sağlamıştır.

Baz dizilimini neden bilmek isteriz?  

Moleküler genetik çalışmalar, tür belirleme, ilişkili genlerin ya da gen parçalarının belirlenmesi, mutasyonların belirlenmesi, genetik bilgiye dayalı sınıflandırma, kalıtsal hastalıkların meydana gelme ve tedavi süreçleri gibi konular dizi analiz sonuçlarının kullanıldığı belli başlı alanlardır.

En yayın kullanılan dizi analiz tekniği Sanger Dizileme yöntemidir. Yöntemin temeli, DNA polimerazın dNTP (deoksiribonükleozid trifosfat) ve ddNTP (dideoksiribonükleozid trifosfat) leri de substrat olarak kullanabilmesi esasına dayanmaktadır.

Sekans hizmeti; tek yönlü veya çift yönlü olarak yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.

Baz dizilimini neden bilmek isteriz?  

Moleküler genetik çalışmalar, tür belirleme, ilişkili genlerin ya da gen parçalarının belirlenmesi, mutasyonların belirlenmesi, genetik bilgiye dayalı sınıflandırma, kalıtsal hastalıkların meydana gelme ve tedavi süreçleri gibi konular dizi analiz sonuçlarının kullanıldığı belli başlı alanlardır.

En yayın kullanılan dizi analiz tekniği Sanger Dizileme yöntemidir. Yöntemin temeli, DNA polimerazın dNTP (deoksiribonükleozid trifosfat) ve ddNTP (dideoksiribonükleozid trifosfat) leri de substrat olarak kullanabilmesi esasına dayanmaktadır.

Sekans hizmeti; tek yönlü veya çift yönlü olarak yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.