Kamu Kurum Laboratuvarları

Tüm Kamu Kurumlarının araştırma-geliştirme laboratuvarlarına ihtiyaçları olan sistemleri, rutinde kullanılan kimyasalları-sarf malzemeleri-plastik ve cam ürünleri tedarik etmektedir.

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma, ​Zirai Mücadele Merkez Araştırma, ​ Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma, ​ Tarımsal Araştırma Enstitüleri, ​Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Bitkisel Biyoteknoloji Merkezi Laboratuvarı, Bitkisel Doku Kültürü Laboratuvarı, Tohum Gen Bankası, Marmara Araştırma Merkezi, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı , Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Biyolojik Mücadele Araştırma Laboratuvarı , Bahçe Kültürleri Araştırma Laboratuvarı