Prob Sentezi

DNA probları in situ tekniklerde DNA veya RNA sekanslarıyla hibritlenerek hedef sekansın olup olmadığını bulmak için kullanılır.  Bu hibritlenme problardaki floresan işaretler sayesinde gözlemlenebilir.  Tıpta bu yöntem mikroorganizmaların belirlenmesinde ve bulaşıcı, genetik ve diğer hastalıkların tespiti için kullanılır.

Sentebiolab sizin için sentezlediği moleküler biyoloji çalışmalarında kullanabileceğiniz DNA problarını kalite kontrol testlerinden geçirerek sizlere ulaştırır. Tüm problar HPLC yöntemi ile saflaştırılarak saflaştırma raporu ile birlikte teslim edilmektedir.

Üretilen DNA probları aşağıdaki gibidir:

  • FAM-BHQ1
  • FAM-TAMRA
  • HEX-BHQ1
  • JOE-BHQ1